Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

OPLYSNINGER OM PERSONDATA TIL KUNDER

Retningslinjer for behandling af personoplysninger for kunder i forbindelse med opfyldelse af aftale mellem kunden og Rebo A/S, CVR-nr. 20961503 (herefter ”Selskabet”).

Som følge af din aftale med Selskabet accepterer du denne privatlivspolitik.

Oversigt:

1.​Generelt

2.​Personoplysninger

2.1​Hvad er personoplysninger?

2.2​Hvor længe opbevarer vi personoplysninger

2.3​Hvad bruger vi personoplysninger til

2.4​Hvordan beskytter vi dine personoplysninger

2.5​Retten til adgang til dine personoplysninger

2.6​Retten til berigtigelse af dine personoplysninger

2.7​Retten til sletning af dine personoplysninger

2.8​Kan vi ændre behandlingen af personoplysninger?

3.​Kontakt

1. Generelt

Gennem din aftale med Selskabet indsamles der personoplysninger om dig.

Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU´s Databeskyttelsesforordning, som får virkning i Danmark fra 25. maj 2018, samt den ny danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov (samlet ”gældende lovgivning”).

Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

2. Personoplysninger

2.1 Hvad er personoplysninger?

Selskabet beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når du indgår aftale med Selskabet. Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefon- og mobiltelefonnummer, e-mail mv. Oplysninger vedrørende aktie- og eller anpartsselskabers navn, adresse mv. vedrører ikke en fysisk person og derfor ikke omfattet af persondataforordningen

De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere dig som kunde samt levere de services, du har købt af os

De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelsen af aftalen, vil blive opbevaret i vores IT-system og/eller i et fysisk register.

2.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med Selskabet består.

Når du køber en service hos Selskabet, har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation, indtil servicen er betalt og leveret, en eventuel fortrydelsesfrist er udløbet, og fristen for betalinger er udløbet.

Under det løbende aftaleforhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet på dig i vores IT-system, hvorefter personoplysninger arkiveres.

Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret hos Selskabet i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Hvis aftalen med dig f.eks. er ophørt november 2017 og regnskabsåret følger kalenderåret, er vi efter gældende regler forpligtet til at opbevarer oplysningerne indtil tidligst udgangen af 2022. Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende dig blive slettet.

2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til?

De personoplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med opfyldelse af vores aftale, bruges første og fremmest til almindelige kundeadministration, herunder eksempelvis til opfyldelse af den aftale, du har indgået med Selskabet og fremsendelse af faktura.

Oplysninger vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart. Imidlertid kan dine almindelige kontaktoplysninger videregives til vores samarbejdspartnere, såfremt vi har brug for deres hjælp til opfyldelse af aftalen.

Anden videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af personoplysninger.

2.4 Retten til indsigt i dine personoplysninger

Du har som kunde hos Selskabet ret til at få Selskabets bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig selv behandles og i givet fald adgang til personoplysningerne

Du er tillige berettiget til at anmode om og modtage personoplysninger om dig selv, som du har afgivet til Selskabet (dataportabilitet). Du er desuden berettiget til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.

2.5 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger

Du har ret til få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af Selskabet uden unødig forsinkelse.

2.6 Retten til sletning af dine personoplysninger

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af Selskabet uden unødig forsinkelse, hvis Selskabet ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare dine personoplysninger.

Bemærk venligst, at såfremt Selskabet i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare oplysningerne, kan du ikke kræve, at dine personoplysninger slettes.

2.7 Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge gældende lovgivning skal din personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver i Selskabets IT-system.

Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores behandling af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som kunde.

2.8 Ændringer i behandlingen af personoplysninger

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Ændres retningslinjerne, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden. Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt revideret en gang årligt.

I tilfælde af væsentlige ændringer i forbindelse med opfyldelse af vores aftale giver vi dig besked i form af et tillæg til vores aftale.

3. Kontakt

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Selskabet, skal du rette henvendelse Selskabet på info@rebo.dk

Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig.

Hvis du ønsker at klage over Selskabet behandling af dine personoplysninger kan dette ske til Datatilsynet:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5

1300 København K

Telefon: 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Med venlig hilsen

Rebo A/S

Senest revideret: 23.05.2022

Næste revision: Senest 23.05.2023

Kontaktoplysninger​

Telefon: (+45) 32 95 13 13 

E-mail: info@rebo.dk 

Adresseoplysninger

​Amager Landevej 174, DK-2770 Kastrup

Firmaoplysninger

Rebo A/S | CVR-nummer: 20961503